ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθηναίου Δέσποινα Μ.Ι.Κ.Ε.

Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με αντικείμενο δραστηριοτήτων τις Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Δημοσιευθέντα Στοιχεία